Насловна Актуелно Вести Се оградува училишниот двор на ООУ,,Никола Петров Русински" во с. Русиново

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Се оградува училишниот двор на ООУ,,Никола Петров Русински" во с. Русиново

Пред стартот на новата учебна година, со цел да се подобри безбедноста, сигурноста и условите за учење на учениците, во ООУ ,,Никола Петров Русински", во тек е оградување на училишниот двор. 

Во оваа училиште во соработка со општина Берово и Владата на Република Северна Македонија, годинава ќе се изврши и хортикултурно уредување, при што учениците, новата учебна година ќе ја започнат со подобрени услови за настава, со уредена дворна површина.

За оградување на училишниот двор, од Буџетот на ООУ,,Никола Петров Русински", ќе бидат исплатени 1.153.826,00 денари.

Инаку не само во с. Русиново, условите за учење се подобруваат и во ООУ,,Дедо Иљо Малешевски", каде што во тек е уредување на дворната површина во Берово, а се подобруваат и условите за учење во подрачните училишта.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии