Насловна Актуелно Вести Ограден детскиот парк на ул.Партизанска” во Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Ограден детскиот парк на ул.Партизанска” во Берово

ЈПКР ,,Услуга Берово, во соработка со Општина Берово, изврши оградување на новоизградениот детски парк на ул.,,Партизанска во Берово.

Во рамките на Програмата за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Берово, за 2020 година, предвидени се средства за одржување на јавните зелени површини на територијата на Општина Берово.

Паркот е ограден, со цел, поголема безбедност на децата кои ќе ги користат реквизитите кои се поставени во рамките на Проектот ,,Подобрување на рекреативниот туризам во источно плански регион кој е реализиран преку Центарот за развој на источно плански регион.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии