Насловна Актуелно Вести Калта од ул.,,Којова Ливада”, во Берово, заминува во историјата

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Калта од ул.,,Којова Ливада”, во Берово, заминува во историјата

 

Калта од ул.,,Којова Ливада”, во Берово, конечно се заменува со асфалт.

Во рамките на активностите на Општина Берово од Прогрмата за изградба на улици и патишта, денеска започна да се асфалтира улицата, во должина од 380 метри и 3,5 метри широчина.

 

Заради безбедбост на теренот на одредени позиции ќе бидат поставени бехатон плочки.

Вкупната сума, која што Општина Берово ќе ја издвои од Буџетот за 2019 година, за оваа улица, изнасува 3.401.014,00 денари.

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии