Насловна Актуелно Вести ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИЕМЕН ДЕН НА НАРОДНИОТ ПРВОБРАНИТЕЛ

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИЕМЕН ДЕН НА НАРОДНИОТ ПРВОБРАНИТЕЛ

Се известуваат, граѓаните на Општина Берово, дека на ден 14.11.2019 година (четврток) од 10 до 14 часот , Народниот првобранител ќе има приемен ден во поранешната зграда на УЈП Берово.

Сите граѓани кои имаат интерес и се обраќаат до канцеларијата на Заменик на Народниот првобранител од подрачната канцаларија Стумица, ќе имаат можност да остварат директна комуникација, во регионалната канцеларија, која се наоѓа веднаш до зградата на Општина Берово.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии