Насловна Актуелно Вести Покана за состанок во врска со промена на предвидената локација за претоварна станица за комунален отпад

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Покана за состанок во врска со промена на предвидената локација за претоварна станица за комунален отпад

Се известуваат сите заинтересирани граѓани од Општина Берово, дека, на ден 17.10.2019 година (четврток), во салата на Општина Берово, со почеток во 11:30 часот, ќе се одржи состанок со претставници од Министерството за животна среднина, Европска делегација и претставници од Општина Берово, во врска со промена на локацијата за претоварна станица за комунален отпад од општините Берово и Пехчево.

На состанокот ќе се дискутира за сите прашања, во врска со изградбата на претоварна станица за комунален отпад, која е дел од Меѓурегионалниот проект за регионална депонија за комунален отпад.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии