Насловна Актуелно Вести ПОКАНА ДО НВО ЗА ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

ПОКАНА ДО НВО ЗА ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ

Почитувани претставници на граѓанскиот сектор,

Согласно Јавниот повик, објавен од Министерството за труд и социјална политика, а во врска со ,,Проект за подобрување на социјалните услуги – за изразување на интерес за аплицирање за средства за грант и развој на социјални услуги,  Општина Берово ги повикува сите заинтересирани страни (граѓански организаци),  да достават краток опис за услугата за која имаат интерес  (проект) и вид на социјална услуга, која наведена во Јавниот повик а Вие сте заинтересенирани да ја пружате.

 

Рокот за доставување на проекти е до 15.10.2019 година (вторник).

Проектите мoжат да се достават по електронски пат, до:

Одделение за јавни дејности,

Биљана Марковска, или на:

e – mail: markovska.biljana@yahoo.com

Ве молиме при доставувањето на проектите оставете и информации за контакт.

Општина Берово ќе ги разгледа доставените проекти и ќе организира консултативни средби со сите граѓански организации кои пројавиле интерес – доставиле проект за одредена социјална услуга на територија на Берово.

Преку овој инклузивен процес сакаме да се информираме за идеите и предлозите на граѓанскиот сектор во сферата на обезбедување на социјални услуги на локално ниво, со цел да се пружи подобра заштита и нега на граѓаните на Берово.

Во прилог е и Јавниот повик за социјални улуги и Формуларот за изразување на интерес.


Jавен повик до општините и општините во Градот Скопје во Република Северна Македонија да изразат интерес да аплицираат за грант за развој на социјални услуги

Формулар за изразување на интерес  за аплицирање за грант за развој на социјални услуги

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии