Насловна Е- Општина Е- Општина Офицер за заштита на лични податоци

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Офицер за заштита на лични податоци

Во согласност со Законот за заштита на лични податоци, Ве информираме дека определено лице како Офицер за заштита на лични податоци во ЕЛС Општина Берово е:

Ванчо Димовски - Раководител на Одделение за комунални дејности и заштита на животната средина

тел: 033/471-057 локал 106 071/327-065

емаил: [email protected]

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии