Насловна Актуелно Вести Се гради пристапна патека до црквата во Русиново

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

 

 

Се гради пристапна патека до црквата во Русиново

Преку Буџетот на општина Берово во село Русиново во тек е  реализација на уште еден исклучително значаен проект за жителите преку кој се гради патека за поврзување на црквата „Света Петка“ со улицата која минува непосредно под црквата.

Проектот опфаќа поставување на бехатон плочки во должина од околу 130 метри и ширина од 3 метри со претходно израмнување на теренот и поставување на рабници што дополнително ја заштитува коловозната површина од оштетување и ерозија.

 

Со ова, трајно се решава проблемот на жителите од Русиново за непречен пристап до црквата и селските гробишта.

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии