Се поставува нова доводна водоводна линија во Русиново
Насловна Актуелно Вести Се поставува нова доводна водоводна линија во Русиново

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Се поставува нова доводна водоводна линија во Русиново

Општина Берово започна со реализација на уште еден проект преку кој ќе се реши еден горчлив проблем на 30-тина фамилии кои живеат на влезниот дел во с.Русиново.

Имено се работи на промена на доводна водоводна линија која што ќе ги задоволи потребите од питка вода за пиење на овие фамилии и ќе се надмине проблемот со немањето на вода во летните периоди и ќе се постигне доволен притисок на вода.

Проектот опфаќа поставување на нова доводна водоводна лина со Полиетиленско водоводно црево Ф63 во должина од околу 400 метри и изградба на шахти со вентили.

 

Истиот се реализира со средства кои се обезбедени од Буџетот на општина Берово, додека изведувач е ЈПКР “Услуга“ – Берово.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии