Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

2013-2017 Службени гласници

Напишано од Administrator
ПДФПечатиЕ-маил
08
Јули
2014

Службен гласник на Општина Берово бр.1

Службен гласник на Општина Берово бр.2

Службен гласник на Општина Берово бр.3

Службен гласник на Општина Берово бр.4

Службен гласник на Општина Берово бр.5

Службен гласник на Општина Берово бр.6

Службен гласник на Општина Берово бр.7

Службен гласник на Општина Берово бр.8

 

 

Службен гласник на Општина Берово бр.9

Службен гласник на Општина Берово бр.10

Службен гласник на Општина Берово бр.11

Службен гласник на Општина Берово бр.12

Службен гласник на Општина Берово бр.13

Службен гласник на Општина Берово бр.14

Службен гласник на Општина Берово бр.15

Службен гласник на Општина Берово бр.16

Службен гласник на Општина Берово бр.17

Службен гласник на Општина Берово бр.18

Службен гласник на Општина Берово бр.19

Службен гласник на Општина Берово бр.20

Службен гласник на Општина Берово бр.21

Службен гласник на Општина Берово бр.22

Службен гласник на Општина Берово бр.23

Службен гласник на Општина Берово бр.24

Службен гласник на Општина Берово бр.25

Службен гласник на Општина Берово бр.26

Службен гласник на Општина Берово бр.27

Службен гласник на Општина Берово бр.28

Службен гласник на Општина Берово бр.29

Службен гласник на Општина Берово бр.30

Службен гласник на Општина Берово бр.31

Службен гласник на Општина Берово бр.32

Службен гласник на Општина Берово бр.33

Службен гласник на Општина Берово бр.34

Службен гласник на Општина Берово бр.35

Службен гласник на Општина Берово бр.36

 

 

 

 

LAST_UPDATED2

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии