Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

images/stories/opstina.jpg

6-тата Седница на Советот за развој на Источно плански регион ќе се одржи во Берово

Во петок 20.07.2018 година во 13 часот во просториите на Салата за состаноци во Општина Берово ќе се одржи 6-тата Седница на Советот за развој на Источно плански регион.

Повеќе...
 
http://berovo.gov.mk/images/stories/dsc_00122.jpg

Известување од Градоначалникот на Општина Берово

Почитувани граѓани на Општина Берово,

Заради навремено и транспарентно работење како и за да можете навремено да ги добивате потребните информации од Општина Берово, сакам да ве известам дека во периодот од 23.07.2018 година (понеделник) до 30.07.2018 година(понеделник) ќе користам годишен одмор.

Повеќе...
 
images/stories/2018/sovet10/20180716_100513.jpg

Советот на Општина Берово ја одржа 10 тата седница на Совет

 

Советот на Општина Берово денеска ја одржа својата 10 седница на која имаше околу 20 тина точки на днвен ред по кои се расправаше.

Усвоени се следниве точки

Повеќе...
 
images/stories/2018/enduro1/20180714_114035.jpg

Зaпочна Ендуро 2018 шампионат во Берово

Во Берово денеска е отворена првата трка од државниот шампионат во Ендуро 2018 година за која постојат интенции да помине на Европски па дури и Светски ранг.

Повеќе...
 
images/stories/2017/mosa/dsc_0011.jpg

Потпишан договор за ,, Изработка на техничка документација и изградба на канализациони системи за одведување на отпадни води во населба МИЛО”

Министерството за животна средина и просторно планирање ќе партиципира со 67 % од средствата потребни за реализација на проект ,, Изработка на техничка документација и изградба на канализациони системи за одведување на отпадни води во населба МИЛО” .

Повеќе...
 
images/stories/2018/aksel/20180714_135242.jpg

Министерот без ресор Аксел Ахмедовски на средба со граѓани во Берово

Министерот без ресор Ахил Ахмедовски денеска оствари средба со Градоначалникот на Општина Берово, претставници на Советот при Општина Берово, претставници од институциите вклучени во креирањето на Локалниот акциски план за Декадата на Ромите 2017-2020 година и претставници од Локалната акциска група од Заедницата на Ромите.

Повеќе...
 
images/stories/dvoriste1.jpg

Потпишан договор за доделување на средства за Изработка на основен проект за фекална канализација со пречистителна станица во с. Двориште, со ревизија, еколошки елаборат и проект на инфрастуктура

Врз основа на конкурсот за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми , проекти и други активности од областа на животната средина за 2018 година , Министерството за животна средина и просторно планирање и Општина Берово склучија договор за доделување на средства за,,Изработка на основен проект за фекална канализација со пречистителна станица во с. Двориште со ревизија, еколошки елаборат и проект за ионфраструктура .

Повеќе...
 
images/stories/2018/sovet8/dsc_0001.jpg

Во понеделник Советот на Општина Берово ќе ја одржи 10- тата седница

 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 44 став 2 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 57 став 1 алинеа 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.18/07), Претседателот на Советот на Општина Берово донесе:

Повеќе...
 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии