Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

 

 

images/stories/2018/boris/1.jpg

Асфалтирана улицата ,,Борис Кидрич” во Берово

 

Завршена е ,,Реконструкцијата на дел од ул,,Борис Кидрич” во Берово, која беше една од најруинираните улици во градот , што се приклучува кон регионален пат, важна сообраќајница предвидена во програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици.

Повеќе...
 
images/stories/2018/vodostop/5.jpg

Вработените во АД Водостопанство Берово интензивно вклучени во акции за чистење на градот

Вработените во АД Водостопанство на РМ - Подружница Берово веќе неколку пати се вклучуваат во акцијата за чистење на градот и претставуваат вистински пример како треба организирано општествено да делуваме со цел да си ја заштитиме животната средина но и да оставиме убава слика за посетителите.

Повеќе...
 
images/stories/2018/velosipedi/1.jpg

Општина Берово организира ,,Ден со велосипеди” во рамките на Европската недела на мобилност

 

Во рамките на одбележување на ,, ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА МОБИЛНОСТ “ чие одбележување традиционално секоја година го организира Министерството за животна средина и просторно планирање од 16 до 22 септември, Општина Берово организира ,, Ден без автомобили”или поточно Ден со велосипеди за учениците од основното и средното образование но и за сите граѓани кои беа заинтересирани  да се вклучат.

Повеќе...
 
images/stories/2018/42213879_1387075114728314_7761281022297112576_n.jpg

Вчера се презенитани урбанистичките планови во с. Владимирово и с. Русиново

Вчера во просториите на Основното учичиште во с. Владимирово и во просториите на Основното училиште во с. Русиново , Општина Берово Организира јавна презентација по Нацрт верзиите за „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛАТА ВЛАДИМИРОВО и РУСИНОВО, со разработка на централните Блокови на селата, со дефиниран плански опфатати во Општина Берово, а од стана на од ППИУП „НИМАЕР“ ДООЕЛ Струга, ДЕ Скопје.

Населението имаше можност  ги види урбанистичките планови и од страна на проектантот беше одговорено на сите прашања и беа истакнати нормативите и можностите за вклопување на потребите на граѓаните во планот.

Заинтересираните прашуваа претежно за своите градежни парцели но интерес се појваи и за јавните површини., пристапните улици, канализираните водотеци и слично.

Ова е обврска на општината согласно чл. 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, а во согласност со Програмата за изработка на урбанистички планови, донесена од Советот на Општина Берово.

Од страна на Градоначалникот, формирана е комисија која треба да изработи извештај од јавната анкета и презентација, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки и мислења, и да го извести секое лице кое поднело анкетен лист.

 

 
images/stories/2018/urbplan/1.jpg

Организирана јавна презентација на урбанистички планови во селата Ратево и Двориште

 

Вчера во просториите на домот во село Ратево и во просториите на Основното училиште во с. Двориште , Општина Берово Организира јавна презентација по Нацрт верзиите за „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛАТА РАТЕВО и ДВОРИШТЕ, со разработка на централните Блокови на селата, со дефиниран плански опфатати во Општина Берово, а од стана на од ППИУП „НИМАЕР“ ДООЕЛ Струга, ДЕ Скопје.

Повеќе...
 
images/stories/evn.jpg

Во понеделник ќе има прекини во снабдувањето со електрична енергија во делови од Берово

Врз основа на добиеното известување од ЕВН Македонија, Регионалниот центар за управување со кризи Берово ги известува граѓаните на општината Берово дека поради зафати во дистрибутивната мрежа на ден 24.09.2018 година во времето од 12,00 до 13,00 часот без напојување со ел.енергија ќе останат корисниците на град Берово на дел од улиците: Дедо Иљо Малешевски, 29 Ноември, Страшо Пинџур и Илинденска.

Повеќе...
 
images/stories/2018/sovet10/20180716_100513.jpg

Во среда закажана 13 Седница на Советот на Општина Берово

 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002),член 44 став 2 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02,18/07, 30/08 и 20/10) и член 57 став 1 алинеа 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.18/07),Претседателот на Советот на Општина Берово донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

Ја свикувам 13-тата (тринаесетата) седница на Советот на Општина Берово на ден 26.09.2018 година (среда), со почеток во 10:00 часот со следниот:

Повеќе...
 
images/stories/2018/evropratenik/3.jpg

Европратеникот Мајкл Крамер на средба со Градоначалникот на Општина Берово

 

Денеска Градоначалникот на Општина Берово Звонко Пекевски, оствари средба со Европратеникот Мајкл Крамер , кој е исто така и член на Комисијата за транспорт и туризам во Европскиот парламент.

Средбата беше со цел промовирање на велосипедскиот туризам и посебно Патеката на железната завеса која претставува рута која поминува во 20 држави од кои дури 15 се веќе во Европската Унија и нашето Берово ја има честа да биде место во кое таа патека поминува во Република Македонија.

Повеќе...
 

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии