Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Драги Наџински..

Селекција на значајни содржини ...

images/stories/trz1/dsc_0017.jpg

Во просториите на општина Берово презентиран Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за ТРЗ Берово

Министерството за транспорт и врски на Република Македонија ја отпочна постапката за одобрување на Урбанистичка планска документација за Туристичко развојна зона Берово , КО Берово, општина Берово, со тех.бр. М0114 од септември 2014 год. изработена од Агенција за планирање на просторот на Република Македонија- Скопје.

Повеќе...
 
images/stories/petlec14/dsc_0061.jpg

Традицијата продолжува – одржан маршот од Русиново до Петлец

Она што како народ не издигнува како Македонци треба постојано да го негуваме и почитуваме.

Оние кои се бореле и загинале за Македонија треба постојано да ги вреднуваме и постојано да ја подигаме нивната слава за оние генерации кои доаѓаат да не ја заборават нивната вредност.

Повеќе...
 
images/stories/dimi14/dsc_0074.jpg

Оддадена почит на Димитар Беровски

Преку негување на традициите и одбележувањето на значајните настани од нашето минато го презентираме историското наследство, ја развиваме и негуваме вербата, љубовта и патриотизмот кон својот крај, народ и држава.

Повеќе...
 
images/stories/de/dsc_0023.jpg

Се изврши дератизација на територијата на Општина Берово

На територијата на општина Берово на 11 и 12 декември беше спроведена дератизација која ги опфати градот Берово и населените места Ратево, Русиново, Владимирово, Будинарци како и туристичката населба Беровско езеро.

Повеќе...
 
images/stories/centrala-berovo2.jpg

Општина Берово спроведува стратегиска оцена за планскиот документ Проектна инфраструктура-линиска инфраструктурна градба за мала хидроелектрична централа на Клепалска Река-МХЕЦ 322

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 183/13 и 42/14), Општина Берово, на ден 17.11.2014 година, донесе

Повеќе...
 
images/stories/futsal.jpg

Прво место за учениците од ОСУ “Ацо Русковски“ од Берово на регионалниот натпревар во футсал во Кочани

Учениците од ОСУ “Ацо Русковски“ од Берово го освоија првото место на регионалниот натпревар по футсал во машка конкуренција кој се одржа во Кочани.

Повеќе...
 
images/stories/dzani/dsc_2093.jpg

Градоначалникот на општина Берово присуствуваше на пуштањето во употреба на градинката “Џани Родари“ во општина Гоце Делчев, Бугарија

Градинката „ Џани Родари“ од општината Гоце Делчев, која е партнер на Општина Берово во имплементација на проектот “Зелена иднина за нашите деца“, вчера беше осветена и пуштена во употреба.

Повеќе...
 
images/stories/fr12.jpg

Се одржа форум со работодавачи и Инфосредба со младите

Во Берово во зградата на Бизнис инкубаторот се одржa „Форум со работодавачите“ и „Инфосредба со млади“ на кој присуствуваа Градоначалникот на Општина Берово , претставници од Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување на РМ преку Центарот за вработување во Берово и претставник од Националниот совет за претприемништво и конкурентност.

Повеќе...