Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2019 година за месец ЈУЛИ

Напишано од Administrator Печати
19
Авг
2019

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2019 година за месец ЈУЛИ