Извештај за искористување на доделените средства како финансиска поддршка за исплата на доспеани а неплатени обврски

Напишано од Administrator Печати
11
Апр
2019

Извештај за искористување на доделените средства како финансиска поддршка за исплата на доспеани, а неплатени обврски по доверители согласно извештајот за вкупно договорениот износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски

Дополнување на Извештајот за искористување на доделените средства како финансиска поддршка за исплата на доспеани, а неплатени обврски по доверители

Дополнување на Извештајот за искористување на доделените средства како финансиска поддршка за исплата на доспеани, а неплатени обврски по доверители

LAST_UPDATED2