Ревизорски извештај за ефикасноста за процесот на легализација

Напишано од Administrator Печати
10
Септ
2020

Конечен извештај  за извршена ревизија на успешност- Ефикасност на процесот на легализација во периодот од 2011-2014