Одлас за доделување на договор за јавна набавка бр.07058/2020

Напишано од Administrator Печати
20
Мај
2020

Изградба на колектор за фекална канализација за село Будинарци