ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.10934/2019

Напишано од Administrator Печати
29
Окт
2019

ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА (ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА) ПРИМАРНА И СЕКУНДАРНА МРЕЖА И ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ СО ВКЛУЧЕНА РЕВИЗИЈА (деллива набавка)