ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.10-2296/2018

Напишано од Administrator Печати
04
Септ
2018

УСЛУГА ЗА ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ЗА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА СО ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ВО СЕЛО ДВОРИШТЕ СО РЕВИЗИЈА, ЕКОЛОШКИ ЕЛАБОРАТ И ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА)