Договор за реализација на проектот “Изработка на техничка документација за изградба на колекторски систем во три населени места по течението на река Брегалница“ - Општина Берово

Напишано од Administrator Печати
11
Јули
2018

Договор за реализација на проектот “Изработка на техничка документација за изградба на колекторски систем во три населени места по течението на река Брегалница“ - Општина Берово