ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ бр.11-896/2018

Напишано од Administrator Печати
14
Мар
2018

,,Набавка, транспорт и растовар на буково дрво (1/II степен на квалитет) за огрев за потребите на ТППЕ Берово”