Звонко Пекевски

Напишано од Administrator Печати
06
Окт
2009

Лични податоци:

Роден е на 16.02.1974 година. Оженет е и татко на две малолетни деца.

 

Образование и овластувања:

Дипломира на Економскиот факултет – Прилеп при Универзитетот “Св.Климент Охридски“ – Битола и се стекна со звање Дипломиран економист – Статистичко кибернетичка насока.

Покрај ова е и Овластен проценител и Овластен сметководител.

 

Професионален ангажман:

2001-2005 – Референт за финансирање и буџет во ЕЛС Општина Берово

2005-2017 – Раководител на Одделение за финансиски прашања во ЕЛС Општина Берово

 

2017 – Градоначалник на Општина Берово

LAST_UPDATED2