Насловна Актуелно

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Вести

Во тек се активности за чистење на речното корито на Брегалница во Берово

Согласно планот за одржување на речното корито во Општина Берово, во тек се активности за чистење на речното корито на река Брегалница од вегетацијата, таложење на наносен материјал и шут во речното корито.

Прочитај повеќе: Во тек се активности за чистење на речното корито на Брегалница во Берово

 

Обраќање на Градоначалникот Пекевски, по повод првиот регистриран случај на заболен од КОВИД-19 на граѓанин од општина Берово

Почитувани сограѓани,

Согласно добиените информации од надлежните служби, Ве известуваме дека е регистрирано присуство на коронавирусот, кај жител на општина Берово.

Ве информираме дека, надлежните служби, ги превземаат сите меки, со цел да не се дозволи понатамошно ширење на вирусот во Берово.

Прочитај повеќе: Обраќање на Градоначалникот Пекевски, по повод првиот регистриран случај на заболен од КОВИД-19 на граѓанин од општина Берово

 

Наскоро ќе се врати сјајот на беровскиот кеј

Кејот на река Брегалница, во Берово, наскоро ќе блесне со сиот свој сјај, одново изграден, со заштитна ограда, целосно осветлен и ќе го врати сјајот на можеби најпосетеното место, каде што беровчани, од најмал до најстар,  бележат голем број спомени.

Прочитај повеќе: Наскоро ќе се врати сјајот на беровскиот кеј

   

Започна со реализација првиот приоритет од Регионалниот план за унапредување со шумите во Малешевскиот регион (Берово и Пехчево)

Денес, 07.05.2020 година во Берово се одржа првиот состанок за спроведување на проектната активност „Мапирање на потенцијалот на патеки на планина и ставање во функција на мрежно поврзан систем на патеки, за планински рекреативен туризам на Малешевските Планини (Берово и Пехчево)“, кој се реалзира како дел од мерките од Регионалниот план за унапредување со шумите во Малешевскиот регион (Берово и Пехчево) - РПУШ.

Прочитај повеќе: Започна со реализација првиот приоритет од Регионалниот план за унапредување со шумите во Малешевскиот регион (Берово и Пехчево)

 

На 13 мај, Советот на општина Берово, ќе ја одржи својата 33-та Седница

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002),член 44 став 2 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19) и член 57 став 1 алинеа 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.18/07), Претседателот на Советот на Општина Берово донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

Прочитај повеќе: На 13 мај, Советот на општина Берово, ќе ја одржи својата 33-та Седница

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии