Насловна Е- Општина Е- Општина Информации од јавен карактер

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Информации од јавен карактер

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Општина Берово, согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл.весник на Рм.бр.13/2006) го определи:

Биљана Каламадевска - вработен во општинската администрација на Општина Берово на работно место - Соработник за односи со јавност

телефон (033) 471-057

e-mail: [email protected]

 

за службено лице задолжен за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер на Општина Берово.

Листата на информации од јавен карактер кои општината ги поседува  е достапна  до јавноста преку:

- огласна табла  во општината и

- преку веб страната; www.berovo.gov.mk

 

На следните линкови може да ги преземете:

Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Жалба

Листата на информации од јавен карактер

Одлука за утврдување на надоместокот за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации

 

http://komspi.mk/

контакти

Општина Берово

 

Димитар Влахов 10, 2330 Берово

тел(централа): 033/ 471 057

тел/факс: 033/ 471 026

e-mail: [email protected]

www.berovo.gov.mk

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии