Насловна Актуелно Вести Се решава проблемот со водоснабдување во населба Јуовец

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Се решава проблемот со водоснабдување во населба Јуовец

 

Се решава долгогодишниот проблем со водоснабдувањето во населба Јуовец, во Берово.

Жителите од оваа населба, отсега нема да имаат проблем со притисокот на водата, за што ЈПКР ,,Услуга, од Берово инсталира нова пумпна станица, за водоснабдување во оваа населба.

 

Како што истакна Директорот на ЈПКР ,,Услуга од Берово , Илија Рунтевски, со набавката на новата пумпна станица, не само што жителите ќе добијат подобрена услуга, туки и ќе се намалат трошоците на јавното комунално претпријатие и ќе се добие поквалитетно водоснабдување.

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии