Насловна Актуелно Вести Уредени дрвјата во централното градско подрачје

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Уредени дрвјата во централното градско подрачје

 

Екипи на ЈПКР ,,Услуга Берово , започнаа со интензивно уредување на дрвјата, на јавни површини во општина Берово, опфакајќи го централното градско подрачје.

Оваа активност произлегува од потребите на граѓаните , станува збор за суви гранки кои се кастрат, со цел да се зголеми безбедноста во сообраќајот, а да не прават пречки на уличното осветлување.

Екипите излегувааат на терен согласно предвидена динамика но и по барање на граѓаните и се кастрат дрвјата онаму каде се оневозможува прегледноста на сообраќајот и каде што прават проблем на уличното осветлување.

Со цел да си го зачуваме Берово, како чисто и пригодно место за живеење, со вакви акции ќе продолжиме и во иднина, подобрувајќи го животот на граѓаните и овозможувајќи им чиста и здрава околина за живот.

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии