Насловна Актуелно Вести Општина Берово: Известување за граѓаните- Акција за собирање на градинарски отпад

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Општина Берово: Известување за граѓаните- Акција за собирање на градинарски отпад

ЈПКР,,Услуга" Берово, ги изветува граѓаните, дека започнува со акција за собирање на градинарски отпад, на територијата на општина Берово.

 

Сите граѓани, кои имаат потреба од услуга за исфрлање на градинарски отпад, од уредување на дворни површини и градини, потребно е отпадот да го одложат  за време на престојниот викенд (30.10-1.11.2020 година ), до контејнерите за комунален отпад, соодветно во вреќи,  или на паркингот кај градскиот пазар и во кругот на поранешна ,,Пелагонија", позади Дом за стари лица.

Екипите на ЈПКР ,,Услуга " Берово, ќе го исфрлат градинарскиот отпад во понеделник 2.11.2020 година.

Се известуваат граѓаните дека  доколку се забележи исфрлање на градинарски отпад, после завршување на акцијата, истите ќе бидат санкционирани.

Ве молиме да придонесете за заштита на животната средина, соодветно да го складирате отпадот и престојниот викенд, ослобоете се  од градинарски отпад. Во периодот што следи ќе биде организирана и акција за кабаст отпад, за што дополнително ќе бидете известени.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии