Насловна Актуелно Вести Реконструирани тоалетите во ОСУ ,,Ацо Русковски” во Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Реконструирани тоалетите во ОСУ ,,Ацо Русковски” во Берово

Во рамките на подобрување на условите за учење, на учениците средношколци, неодамна е завршена реконструкцијата на тоалетите во ОСУ ,,Ацо Русковски во Берово.

Во рамките на проектот, реконструирани се тоалетите на двата спрата во средното училиште и просторијата за практична настава за туристичко угостителската струка.

За овој проект од Буџетот на ОСУ ,,Ацо Русковски Берово, потрошени се 1.874.963,00 денари.

Инаку, во моментот во ОСУ,,Ацо Русковски во Берово, on line настава следат вкупно 369 ученици.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии