Насловна Актуелно Вести Се подобрува патната инфраструктура во с. Ратево

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Се подобрува патната инфраструктура во с. Ратево

Како дел од Програмата за изградба на локални патишта и улици за 2020 година, денеска привршуваат активностите за реконструкција на две улици во село Ратево, ул.,,Први мај" и крак од ул.,,Маршал Тито".

 

Улиците се асфалитарани со 12 цм асфалтна маса , едната улица е со 3 метри широчина другата со 3,5  и е поставена решетка за одводнување.

Со ова уште еднаш покажуваме дека се грижиме за подобрување на условите за живот за сите граѓани.

Реконструкцијата на овие улици е од големо значење во  подобрување на  патната инфраструктура, при што исто така  се олеснува и пристапноста на жителите до нивните имоти.

За реконструкција на ул.,,Први мај", од општинскиот Буџет за 2020 година ќе бидат потрошени околу 827.000,00 денари а за крак од ул.,,Маршал Тито", 695.000,00 денари.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии