Насловна Актуелно Вести Голем интерес кај граѓаните за дирекна средба со Градоначалникот

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Голем интерес кај граѓаните за дирекна средба со Градоначалникот

 

Граѓаните заинтерсирани за средба со првиот човек на Берово, пријдуваат, разговараат, се интересираат и имаат можност да слушнат какви се можностите за решавање на нивните проблеми.

Денеска е остварена средба со жителите од улиците ,Белградска", ,,Цветан Димов" , ,,Кочо Рацин" , ,,Страшо Пинџур" и ,,Дедо Иљо Малешевски".

 

Разговорите со граѓаните се одвиваат во неколку правци. Дел од граѓаните пријдуваат со прашања од социјалнаи проблеми, а поголем дел се граѓани, што бараат решавање на проблеми од комуналната инфраструктура.

Покрај градоначалникот, на средбите присуствуваат и соодветните раководители, кои изворно можат да се запознаат со барањата на граѓаните и на терен благовремено да интервенираат..

Покрај средбата со граѓаните, на предвидениот реон, денес, градоначалникот Пекевски, заедно со раководен тим од општината, оствари средба со жителите на ул.,,Ѓорѓи Димитров”, каде што е разговарано за подготовка на проект, и со жителите од ул.,,5, каде што е разговарано за  изградба на улицата, со пробивање.

Средбите на Градоачалникот со граѓаните ќе продолжат и понатаму и ќе бидат нова алатка на општината, за подобрување на транспарентноста и отчетноста на Градоначалникот на општина Берово, при извршување на неговата функција.

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии