Насловна Актуелно Вести Локалниот пат Студенец- с. Двориште, исчистен од вегетација

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Локалниот пат Студенец- с. Двориште, исчистен од вегетација

Вчера во Берово е спроведена акција за чистење од вегетацијата, на двете страни од локалниот пат Студенец- с. Двориште.

Исчистена е вегетацијата која создаваше проблем на минувачите, искастрени се дрвјата на локалниот пат во должина од 4 километри, со што ќе се зголеми безбедноста и сигурноста во сообраќајот, на оваа делница.

Со овие акции, Општина Берово потврдува дека се грижи за безбедноста на граѓаните и непречено одвивање на сообраќајот, како во градот, така и во населените места.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии