Насловна Актуелно Вести Калта од улица ,,Плачковица” во Берово е заменета со бехатон плочки

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Калта од улица ,,Плачковица” во Берово е заменета со бехатон плочки

Се решава голем проблем на жителите од ул.,,Плачковица во Берово, калта од малата уличка во централното градско подрчје, конечно е заменета со бехатон плочки.

Изградена е дел од улица ,,Плачковица, како спој на улиците ,,Маршал Титои ,,Моша Пијаде”.

Реконструкцијата на оваа улица, која долги години наназад, не е реконструирана, а се наоѓа во центарот на Берово, има големо значење за развојот на туризмот како стратешка определба на општина Берово.

Од Буџетот на општина Берово за 2020 година, за оваа улица, се издвоени средства во износ од 472.080,00 денари .

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии