Насловна Актуелно Вести Општина Берово објави огласи за доделување на договори за јавна набавка за изградба на две улицци во с. Ратево

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Општина Берово објави огласи за доделување на договори за јавна набавка за изградба на две улицци во с. Ратево

Водејќи се од принципот на подобрување на условите за живот на сите граѓани во општина Берово и секојдневно усовршување на општинските услуги, неодамна општина Берово распиша огласи за доделување на договор за јавна набавка на две улици во с. Ратево, ул. ,,Први маји крак од ул.,,Маршал Тито”.

Реконструкцијата на овие две улици, ќе се реализира како дел од Програмата за изградба на локални патишта и улици за 2020 година, која што општина Берово ќе ги реализира со средства од Буџетот на општината за 2020 година.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии