Насловна Актуелно Вести Започна реконструкцијата на улица ,,Јуриј Гагарин” во Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Започна реконструкцијата на улица ,,Јуриј Гагарин” во Берово

Во рамките на активностите на општина Берово, од Програмата за рекнструкција на локални улици и патишта за 2020 година, започна реконструкцијата на улица ,,Јуриј Гагаринво Берово.

 

Ќе се врши целосна реконструкција на дел од улицата, во должина од 210 метри и широчина од 6 метри, со гребање на постоечкиот асфалт, тампонирање и поставување на нов асфалт.

Оваа улица, долги години наназад е во лоша состојба, па жителите од овој дел на градот, конечно ќе добијат соодветна патна инфраструктура и ќе имаат полесен пристап до центарот.

 

За  реконструкција на ул.,,Јуриј Гагарин”, од Буџетот на општина Берово за 2020 година, ќе бидат издвоени 2.291.507,00 денари.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии