Насловна Актуелно Вести Комуналните служби на општина Берово, вршат дезинфекција на стамбените згради

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Комуналните служби на општина Берово, вршат дезинфекција на стамбените згради

Вонредната дезинфекција на станбените единици, не  треба да значи одложување и прекин на другите активности за одржување на општа хигиена, планирани од станарите, тие треба да се спроведуваат тековно, а особено да се интензивирани во овој период на раширеност на коронавирусот.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии