Насловна Актуелно Вести Започна реконструкцијата на ул.,,23Август" во центарот на Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Започна реконструкцијата на ул.,,23Август" во центарот на Берово

Во рамките на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици на општина Берово, започна реконструкцијата на ул,,23Август" во централното градско подрачје во Берово.

 

Се работи за улица, од плоштадот ,,Димитар Беровски", до спој со ул,,Моша Пијаде", која што е доста користена улица од страна на возачите но и на пешаците, а која што се наоѓаше во лоша состојба.

Со реконструкцијата на ова улица, центарот на Берово ќе добие нов лик, а ќе се зголеми безбедноста и на возачите и на пешаците.

Од Буџетот на општина Берово, за 2020 година, за реконструкцијата на  оваа улица, ќе биде исплатена сума од 606.461,00 денари.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии