Насловна Актуелно Вести Општина Берово ја проширува мрежата на улично осветлување во населба Абланица

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Општина Берово ја проширува мрежата на улично осветлување во населба Абланица

Во рамките на активностите на општината, за подобрување на условите за туристите, општина Берово, продолжува со проширување на мрежата на улично осветлување, во туристичка населба Абланица.

 

Паралелно со инсталирањето на нови линии, за улично осветлување и докомплетирање на постојните, се вршат и интервенции за отстранување на оштетените сијалични места и се вградуваат нови.

Проширувањето на мрежата на јавно осветлување, значително ќе ја подобри осветленоста во оваа туристичка населба и ќе придонесе за поголема безбедност.

Општина Берово и во наредниот период, ќе продолжи со активностите за проширување на мрежата на јавно осветлување, на повеќе локации, така наскоро ќе биде осветлен и кејот на река Брегалница во Берово.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии