Насловна Актуелно Вести Градоначалникот Пекевски изврши увид на одржувањето на јавната чистота во градот

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Градоначалникот Пекевски изврши увид на одржувањето на јавната чистота во градот

Со единствена цел, за пубаво и почисто Берово, Градоначалникот на Општина Берово, Звонко Пекевски, денес на терен, вршеше контрола на одржувањето на нивото на јавна чистота во градот.

 

Притоа согледаните пропусти, на лице место им ги истакна на екипите од ЈПКР,,Услуга" од Берово, се со цел да се подигне нивото на јавна чистота во градот, но и во населените места.

Сите треба да учествуваме во подигнување на нивото на хигиена во градот, да ги почитуваме правилата и да се однесуваме човечки кон околината, само заеднички се постигнуваат вистинските вредности, истакна Пекевски.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии