Насловна Актуелно Вести Преку ,,Европа за граѓаните”, делегација од Општина Берово учествува на меѓународна конференција во Хрватска

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Преку ,,Европа за граѓаните”, делегација од Општина Берово учествува на меѓународна конференција во Хрватска

 

Делегација од Општина Берово, предводена од Градоначалникот Звонко Пекевски, учествува на Третата меѓународна конференција, во рамките на Програмата ,,Европа за граѓаните”, која се одржува во Хрватска, а чии домаќин е Локалната акциона група ,,Сутла”  Загорје .

Во рамките на оваа конференција, претставници од повеќе европски држави имаа размна на искуства за културното наследство , паметни културни села, важноста на социјалните иновации за целите на културното наследство, различи стратегии и различен пристап во стратшкото планирање на европско и локално ниво, со цел презентирање на добри практики во развој на руралниот туризам.

На конференцијата учествуваа претставници од седум партнерски организации и општини од Македонија, Шпанија, Хрватска, Бугарија, Белгија, Португалија и Латвија.

Низ презентации, различни интерактивни активности, панел дискусии, се разменувани искуствата помеѓу државите за предизвиците во туризмот во Европа и европското културно богатство и воспоставуваење на партнерска соработка меѓу европските држави.

EUsave мрежата, е дел од планот за Европа со граѓаните, ќе се реализираво период од две години и има за цел трасирање на транснационална стратегија за развој на туризмот, за што средства се обезбедени од COSME програмата на ЕУ.

Следна меѓународна конференција, каде што Ошптина Берово ќе земе учество, со свои претставници, ќе се реализира во текот на месец декември, во Белгија.

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии