Насловна Актуелно Вести Известување за истовар на огревно дрво на јавна површина

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Известување за истовар на огревно дрво на јавна површина

Во пресрет на грејната сезона 2019-2020 година, се известуваат жителите на градот Берово дека во согласност со Законот за јавна чистота и Одлуката за комунален ред на Општина Берово се должни да поднесат Барање за истовар и средување на огревно дрво на јавна површина.

По поднесеното барање од страна на општинските служби се издава Решение за истовар и средување на огревно дрво на јавна површина, а доколку се забележат оставени дрва на јавна површина за кои нема поднесено Барање, против истите ќе бидат превземени соодветни законски мерки за санкционирање од Законот за јавна чистота (мандатна казна од 50 евра во денарска противвредност).

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии