Насловна Актуелно Вести Ја прошируваме меѓународната соработка

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Ја прошируваме меѓународната соработка

 

Се воспоставува соработка со Романија

Во рамките на активностите на Општина Берово, од меѓународната соработка, Градоначалникот на Општина Берово, Звонко Пекевски во својот кабинет оствари работна средба со Елена Пирвулеску, претставник од Друштвото на Македонци во Романија.

 

На средбата се разменија искуствата и достигнувањата во областa на културата и се разгледаа можностите за продлабочување на заемната соработка меѓу двете држави.

Градоначалникот ја запозна Пирвулеску со профилот на општина Берово, упати на можностите за збратимување на Општина Берово, со општина слична во Романија, беше разговарно за повеќе области од општественото делување, за размена на ученици на разни културни настани и слично.

Се надевам на плодна и успешна соработка помеѓу двете држави, размена на искуство и очекувам создавање на солидна основа за идна комуникација и трансфер на искуства и знаење- истакна Пекевски.

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии