Насловна Актуелно Вести Реализирана нуркачка акција за чистење на Беровско езеро

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Реализирана нуркачка акција за чистење на Беровско езеро

 

Нуркачи од клубот ,,Пена” при Македонското-Хрватско друштво ,,Тетово” и нуркачите од спеолошко- нуркачки клуб ,,Врело’’ од Матка, изминатиот викенд во Берово, реализираа акција за чистење на Беровско езеро.

 

И покрај тешко пристапниот терен, кој е резултат на поројните дождови во изминатиот период, нуркачите истакнаа дека акцијата е успешно спроведена.

Целта на оваа акција е делување едукативно на свеста на населението, во насока на менување на менталитетот, во интерес на зачувување на животната средина, со порака, дека езерото не е местото каде што се фрлаат предметите.

Тие изразија посебно задоволство од поддршката од Градоначалникот на Општина Берово, со кој разговараа за можна идна соработа, за почести вакви акции, како и за продлабочување на меѓунароната соработка на културно ниво.

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии