Насловна Актуелно Вести Започна реконструкцијата на ул,,Моша Пијаде” во Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Започна реконструкцијата на ул,,Моша Пијаде” во Берово

Се известуваат жителите на општина Берово, а особено возачите дека ќе се реконструира ул,,Моша Пијаде” во Берово.Се препорачува, да ја избегнуваат оваа делница за сообраќај, како би можело непречено да се одвиваат активностите за реконструкцијата

Реконструкцијата на регионалниот пат Р1310 се одвива, од крстосницата на улица ,,Партизанска” со ,,Моша Пијаде" кај Калипсо, до крстосницата на  улица ,,Маршал Тито со ,,Моша Пијаде" кај Хотел Манастир.

 

Улицата ќе се рекоструира во должина од 1371 метар , широчина 6,2 метри, со асфалтна маса со дебелина од 5 cm.

Работите ги изведува ЈП Македонија пат,  а средствата во износ од 8.000.000,00 денари, се обезбедени од Буџетот на Јавното претпријатие за државни патишта.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии