Насловна Актуелно Вести Започнаа активностите за реконструкција на ул.,, Јане Сандански” во Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Започнаа активностите за реконструкција на ул.,, Јане Сандански” во Берово

Земјата на улица ,,Јане Сандански’’, во Берово, за еден месец, конечно ќе биде заменета со бехатон плочки.

За жителите од овој дел на градот, тоа ќе биде долгорочно решение и конечен крај на поплавите, кои не беа невообичаени во минатото. Ќе се реконструира улицата во 3 крака, со вкупна должина од околу 350 метри, со поставување на бехатон плочки, а ќе се изврши и одводнување со дренажа и поставување на мали рабници.

Изведувач на работите е фирмата ГРАМАДА ДООЕЛ од Берово, а за овој проект општината ќе издвои од Буџетот за 2019 година, 1.874.539,00 денари.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии