Насловна Актуелно Вести Во пресрет на туристичката сезона, општината спроведува акции за подобрување на сликата на градот

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Во пресрет на туристичката сезона, општината спроведува акции за подобрување на сликата на градот

 

Во рамките на активностите на општината, за тековно одржување, Општина Берово во соработка со ЈПКР ,,УслугаБерово, изврши фарбање на неколку мостови во градот.

Офарбани се мостовите на влезот од градот, кај кружниот тек, мостот кај полицијата и кај здравниот дом и со тоа е подобрен визуелниот впечаток за истите.

Во пресрет на туристичката сезона, Општина Берово започна со активности за урбано уредување на градот и воедно подобрување на целосната слика на градот.

Така, пред неколку дена Општина Берово, во соработка со ЈПКР ,,Услугаи АД ,, Водостопанство Берово, спроведе акција за чистење на локалитетот ,,Беровско Езеро.

Активностите продолжуваат и во наредните денови , кога се планира, да се садат цвеќиња и дрвја, на јавните зелени површини.

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии