Насловна Актуелно Вести Решенија за формирање на Избирачки одбори

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Решенија за формирање на Избирачки одбори

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0001

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0002

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0003

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0004

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0005

РЕШЕНИЕ за изменување и дополнување на решение за формирање на избирачки одбор за избирачко место 0005

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0006

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0007

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0008

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0009

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0010

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0011

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0012

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0013

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0014

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0015

РЕШЕНИЕ за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 0016

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии