Насловна Актуелно Вести Оглас за запишување на ученици во ОСУ,,Ацо Русковски” во Берово во прва година за учебната 2019/2020 година

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Оглас за запишување на ученици во ОСУ,,Ацо Русковски” во Берово во прва година за учебната 2019/2020 година

Врз основа на Конкурсот за запишување на ученици во општинските средни училишта во учебната 2019/2020 година, во Република Северна Македонија, училиштната комисија, за запишување на ученици при Општинското средно училиште ,,Ацо Русковски во Берово, на ден 05.04.2019 година, објави оглас, за запишување на ученици во прва година за учебната 2019/2020 година, за 306 ученици, во 9 паралелки, со настава на македонски јазик, според наставните планови и програми за следниве профили:

 

 

ред
бр.

профил

број на
ученици

број на
паралелки

минимум
потребни поени

1

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

136

4

60

2

ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКА СТРУКА

68

2

Техничар за изработка на облека
4
годишно траење

34

1

45

конфекционер 3 годишно траење

34

1

30

3

УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКА СТРУКА

68

2

Хотелско туристички техничар
4
годишно траење

34

1

45

келнер 3 годишно траење

34

1

30

4

ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА
СТРУКА

34

1

техничар за мебел и ентериер
4 годишно траење

34

1

45

 

На следниот ЛИНК можете да го погледнете целосниот оглас, објавен од страна на ОСУ,,Ацо Русковски”.

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии