Насловна Актуелно Вести HACCP стандарди на пазарот во Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

HACCP стандарди на пазарот во Берово

HACCP системот кој се применува во сите капацитети за производство и продажба на прехранбени производи почна да се применува и во пазариштето во Берово.

Преку проектот кој беше изработен од Општина Берово а финансиран од UNDP беа направени дрвени бараки кои се наоѓаат на излезот од пазарот и во кои ќе се продаваат зрнести производи и јајца, а во зградата која е од цврста градба и која е направена според HACCP стандардите , ќе се продаваат млечни производи.

Со пазарот во Берово стопанисува Јавното Комунално Претпријатие „Услуга“ од Берово.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии