Насловна Актуелно Вести Предавање за Начини на добивање сертификат за органско производство

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Предавање за Начини на добивање сертификат за органско производство

Федерацијата на Фармери во РМ, Регионален центар Кочани во четврток 29.04.2010 година со почеток во 12 часот во салата на Општина Берово, организира предавање на тема:

НАЧИНИ НА ДОБИВАЊЕ СЕРТИФИКАТ ЗА ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО ВО СТОЧАРСТВОТО И РАСТИТЕЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО.Предавач е првото акредитирано тело за контрола и сертификација во Република Македонија „Балкан Биосерт“.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии