Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Договор за реализација на проектот “Изработка на техничка документација за изградба на колекторски систем во три населени места по течението на река Брегалница“ - Општина Берово

Напишано од Administrator
ПДФПечатиЕ-маил
11
Јули
2018

Договор за реализација на проектот “Изработка на техничка документација за изградба на колекторски систем во три населени места по течението на река Брегалница“ - Општина Берово

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии