Насловна Актуелно Вести Ден на дрвото

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Ден на дрвото

По повод „Ден на дрвото“ на 30.3.2010 година (вторник) за граѓаните на Општина Берово, кои сакаат да се вклучат во програмата „Засади ја својата иднина“ е обезбеден организиран превоз.

Автобусите ќе тргнуваат од кај „Народна техника“. Организираниот превоз на граѓаните ќе биде од 10 часот. Акцијата на садење дрвца ќе се одвива на локацијата Конар.

Единствената цел на оваа акција е да ја спасиме земјата во еден потег и сите заедно да создадеме подобар и поздрав амбиент за живеење на сите граѓани во Република Македонија!

Општина Берово ги повикува граѓаните активно да се вклучат во акцијата „Ден на дрвото“, со цел да се добие масовност и да се насадат што повеќе дрвца.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии