Насловна Актуелно Вести Во Мачево исчистен селскиот поток

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Во Мачево исчистен селскиот поток

Населението на селото  Мачево самоиницијативно го исчистиле селскиот поток.

Месната заедница одлучила да се соберат жителите на ова село и со своја механизација да го исчистат од наносите потокот, кој беше обраснат со трева и претставуваше место за фрлање на отпадоци.

Ова е добар пример како жителите на едно населено место можат да се организираат и да покажат подготвеност за спроведување на акција од заедничка корист и значење.

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии